/** * */

Denis Duchêne

Denis Auguste Duchêne (1862-1950) was een van de Franse commandanten wier carrière abrupt eindigde tijdens het grote Duitse offensief in het voorjaar van 1918 omdat ze faalden bij de uitvoering van de opdracht van opperbevelhebber Pétain om tot een "diepe verdediging" over te gaan.

Voor Duchêne begon de oorlog met zijn benoeming tot commandant van een brigade; daarna klom hij geleidelijk op tot commandant van een divisie en van een legerkorps. Hij eindigde als bevelhebber van het 6de Franse leger in december 1917.

Belast met de taak om het front aan de Aisne te verdedigen, slaagden Duchênes troepen erin stand te houden op de beroemde Chemin-des-Dames. Hij was een van de vele commandanten die openlijk minachtend over Pétains idee van een elastische verdediging – een verdediging door mee te geven – spraken. Duchênes opvatting van een verdediging vereiste de traditionele inzet van grote aantallen infanteristen in de frontlinie.

Drie van de divisies onder het bevel van Duchêne waren Brits, respectievelijk geleid door Heneker, Campbell en Jackson. Alle drie waren ze generaal-majoor en ze schrokken toen bleek dat Duchêne infanterie wilde inzetten. Ze hadden de valkuilen van een dergelijke verdediging ervaren in Vlaanderen tegen de Duitsers, en spraken hun bezorgdheid uit tegenover Duchêne. Maar die bleef onvermurwbaar, en wuifde de vrees van de drie weg.

Rampspoeden dienden zich eind mei 1918 aan bij de Derde Slag aan de Aisne. Toevallig waren het vooral de drie Britse divisies die onder de Duitse stoomwals terechtkwamen toen die vanaf 27 mei naar de Aisne denderde: drie Duitse legers die Ludendorff had gestuurd voor een van de grootste verrassingsaanvallen van de oorlog. De Duitsers rukten 19 km op in drie dagen tijd, bereikten wederom de Marne en bedreigden Parijs opnieuw.

De Franse premier Clemenceau ontsloeg Duchêne kort daarop op 9 juni.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/duchene.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Denis_Duch%C3%AAne"
Personal tools