/** * */

De Overwinningsmedaille 1914-1918

Inhoud


België

Uitgereikt aan allen die dienst deden in het gemobiliseerde Belgische leger tussen 1 augustus 1914 en 11 november 1918.

Deze bronzen medaille, aanvankelijk voorgesteld door de Franse veldmaarschalk Foch als een intergeallieerde medaille en als dusdanig ook aangenomen, werd ingesteld op 15 juli 1919. Door latere decreten kon ze ook worden toegekend aan bv. deelnemers aan de Afrikaanse campagnes, leden van de koopvaardijvloot en vissers enz.

Op de voorkant is de overwinningsgodin afgebeeld met uitgespreide vleugels en staand op een wereldbol. In haar linkerhand houdt ze een lauwerkrans, in haar rechter een zwaard en een lauwerkrans. De achterkant toont, binnen een lauwerkrans, het Belgische wapen en omheen de rand is de tweetalige tekst "LA GRANDE GUERRE POUR LA CIVILISATION. DE GROOTE OORLOG TOT DE BESCHAVING". Het lint is van het "regenboog"-type dat door alle geallieerden voor deze medaille werd gebruikt..

Aantal uitgegeven: tussen de 300.000 en 350.000

Brazilië

Aantal uitgegeven: ongeveer 2.500

Cuba

Op de voorkant de Godin van de Overwinning met zwaard en palmtak. Op de achterkant het Cubaans wapenschild met eiken- en palmtakken. Bovenaan het inschrift de Grote Oorlog voor de Beschaving en naast het wapenschild de opsomming van de geallieërde Naties.

Aantal uitgegeven: tussen de 6.000 en 7.000

Tsjecho-Slowakije

Op de voorkant de Godin van de Overwinning met kort zwaard en olijftak. Op de achterkant de Heraldische Leeuw met 2 staarten over een banner met de jaartallen 1914-1919, in rondschrift de Grote Oorlog voor de Beschaving

Aantal uitgegeven: ongeveer 89.500

Frankrijk

De offciëlle versie is van de graveur Morlon die ook de Franse herdenkingsmedaille uitgebracht had in 1919. De geallieerde overwinningsmedaille werd pas op 20 juli 1922 gesticht. Zoals regelmatig gebeurt in Frankrijk indien er grote aantalen van een medaille geslagen moeten worden, worden deze ook uitbesteed aan particulieren, zo zijn er in Frankrijk 4 verschillende modellen in omloop. De versie Morlon is als volgt op de voorkant de Godin van de Overwinning naar boven kijkend met een kroon in de ene en een palmtak in de andere hand. Op de achterkant de letters R en F flankeren een gelauwerde jacobijnse muts. Inschrift 1914-1918 en de Grote Oorlog voor de Beschaving.

Aantal uitgegeven: ongeveer 2.000.000

Groot Brittannië

De Victory Medal werd verleend aan iedereen die diende in een "Theatre of War". Daaruit volgt dat iedereen die de Victory Medal ontving automatisch ook in aanmerking kwam voor de British War Medal maar niet omgekeerd. Iemand die vanuit Groot Brittannië naar Indië gezonden werd voor garnizoensdienst zou vb wel de British War Medal maar niet de Victory Medal ontvangen. Er werden dan ook zo'n 300.000 minder Victory Medals verleend dan de British War Medal

Ook dienst in Rusland tot 12 oktober 1919 kwam in aanmerking, net zoals bij de British War Medal

Opmerking: de combinatie van de British War Medal en de Victory Medal kwam heel frequent voor en zo'n duo kreeg de bijaam "Mutt and Jeff"

Op de voorkant de Godin van de Overwinning met palmtak en kroon. Op de achterkant: het inschrift de Grote Oorlog voor de Beschaving omrand door een palmkrans en de jaartallen 1914-1919 om de na-oorlogse russische interventie mee te tellen. Deze medaille werd aan de troepen van Australië, Canada, India, Nieuw Zeeland en het Verenigd Koninkrijk (inclusief Ierland) uitgereikt.

Aantal uitgegeven: tenminste 6.334.522

Griekenland

Op de voorkant de Godin van de Overwinning die een kroon en een palm in één hand draagt en meerdere kronen in de andere hand. Op de achterkant een plaat in het centrum met de namen van de strijdende Naties, en de zuigeling Hercules die worstelt met slangen.

Aantal uitgegeven: ongeveer 200.000

Italië

Op de voorkant de Godin van de Overwinning met brandende toorts op een rijtuig getrokken door 4 leeuwen. Op de achterkant een appolonische driepoot met een ketel waaruit 2 vredesduiven in een olijfnevel opstijgen. In romeinse cijfer 1914-1918, in rondschrift de Grote Oorlog voor de Beschaving en de gealieerde naties

Aantal uitgegeven: ongeveer 2.000.000

Japan

Daar een gevleugelde Overwinnings godin geen enkele betekenins heeft in de Japanse cultuur werd voor de voorkant een afbeelding van"Take-Mikazuchi-no-Kami", genomen. Hij is de zoon van de oude god Izanagi die zijn beide broers versloeg om Japan te veroveren. Op de achterkant zien we kersenbloesems, een wereldbol met de vlaggen van Japan, US, UK, Italië en Frankrijk. In rondschrift: " en de andere geallieërde naties in de Grote Oorlog voor bescherming van de Beschaving, Taisho 3de jaar tot Taisho 9de jaar".

Aantal uitgegeven: ongeveer 700.000

Polen

Aantal uitgegeven: Onbekend. Medaille is onofficieel en waarschijnlijk door een aantal veteranen laten maken. Deze medaille kwam tot stand na akkoord van de Intergeallieerde commisie in Warschau voor Polen die aan de geallieerde zijde vochten onder het commando van het Supreme War Council. Om onbekende redenen werd deze medaille niet in Polen geslagen. Er bestaan medailles met het zegel "MK" ( Mint Kremnica in Czech Rep). Verzamelaars en militaire historici zouden moeten weten dat er nooit een officiële Poolse Overwinningsmedaille bestaan heeft. Polen was voor en tijdens de WO I deel van Rusland, het Oostenrijks-Hongaars Keizerrijk en Pruisen (later Duitsland) en dit van 1795 tot 1918. Polen als land bestond niet met uitzondering tijdens het Napoleon tijdperk in de vorm van het Groot Hertogdom van Warschau. Na WO I in 1918 werd Polen een onafhankelijke Staat door het Verdrag van Versailles. Deze medaille vindt men niet terug in Poolse militair historische literatuur daar zij niet door de Poolse regering uitgegeven werd. In Polen wordt deze medaille als een fantasiemedaille beschouwt.

Portugal

Op de voorkant de Godin van de Overwinning met een krans en eikentakken, op de achtergrond een stralenkrans. Op de achterkant het Portugeese wapenschild op een band met kruisen, met het inschrift Overwinningsmedaille

Aantal uitgegeven: ongeveer 100.000

Roemenie

Op de voorkant de Godin van de Overwinning met een zwaard en tak. Op de achterkant een dubbele gevechtsbijl omrand door een ketting, met het inschrift de Grote Oorlog voor de Beschaving

Aantal uitgegeven: Ongeveer 300.000

Thailand/Siam

Aantal uitgegeven: Ongeveer 1.500

Zuid Afrika

Deze medaille heeft de zelfde beschrijving zoals de Britse met uitzondering van de achterkant waarvan het opschrift tweetalig is Engels/Nederlands en niet Afrikaans zoals veelal foutief gezegd wordt.

Aantal uitgegeven: Ongeveer 75.000

Verenigde Staten

Op de voorkant de Godin van de Overwinning met zwaard en schild als beschermster van de wereld die aan haar voeten ligt. Op de achterkant het wapenschild van de VS in de vorm van een totempaal met aan beide zijden de geallieërde Naties


Aantal uitgegeven: Ongeveer 2.500.000


US Army Battle clasps

Bar Periode Afbeelding
Cambrai 20 Mei - 4 December 1917
Somme, Defensive 21 Maart - 6 April 1918
Lys 9 April - 27 April 1918
Aisne 27 Mei - 5 Juni 1918
Montdidier-Noyon 9 Juni - 13 Juni 1918
Champagne-Marne 18 Juli - 6 Augustus 1918
Aisne-Marne 18 Juli - 6 Augustus 1918
Somme, Offensive 8 Augustus - 11 November 1918
Oise-Aisne Augustus - 11 November 1918
Ypres-Lys 19 Augustus - 11 November 1918
St Mihiel 12 September -16 September 1918
Meuse-Argonne 26 September - 11 November 1918
Vittorio-Veneto 24 Oktober - 4 November 1918
Defensive Sector

US Army Service clasps

Bar Periode Afbeelding
England 6 April 1917 - 11 November 1918
Siberia elke dienst in Siberië
Italy 6 April 1917 - 11 November 1918
Russia elke dienst in Europees Rusland
France 6 April 1917 - 11 November 1918

US Navy & Marines Service clasps

Bar Periode Aantal Afbeelding
ENGLAND 6 April 1917 - 11 November 1918
FRANCE 6 April 1917 - 11 November 1918
ITALY 6 April 1917 - 11 November 1918
RUSSIA 12 November 1918 - 31 Juli 1919
SIBERIA 12 November 1918 - 20 Maart 1920
WEST INDIES 6 April 1917 - 11 November 1918) Onbekend.
Vanaf 1921 toegekend

US Navy & Marines Operational clasps

Bar Periode Aantal Afbeelding
ARMED GUARD 22.381
ASIATIC 1.000
ATLANTIC FLEET 43.185
AVIATION 15.000
DESTROYER 10.000
ESCORT 20.381
GRAND FLEET 7.500
MINE LAYING 3.294
MINE SWEEPING 3.294
MOBILE BASE 3.646
NAVAL BATTERY 817
OVERSEAS 7.500

Niet officiële uitgave
PATROL 7.500
SALVAGE 817
SUBMARINE 3.294
SUBMARINE CHASER 8.451

Namaak
TRANSPORT 33.505
WHITE SEA 1.000

Links

The Sub Chaser Archive

Personal tools