/** * */

Colmar von der Goltz

Colmar, Freiherr (Baron) von der Goltz, * Bielkenfeld bij Labiau (Oost-Pruisen), 12 aug. 1843, † Bagdad, 19 apr. 1916, Pruisisch generaal en Turkse pasja. G. nam aan de veldtochten van 1866 (waar hij Tautenau gewond raakte) en 1870/71 deel. Was vanaf 1868 staflid, werd in 1878 leraar krijgsgeschiedenis aan de militaire academie en werkte bij de krijgshistorische afdeling van de grote generale staf.

Als adjudant van de sultan en hoofd van de Turkse militaire opleidingsdienst (1883-95) deed G. een grondige kennis van de Turkse cultuur op en leverde een belangrijke bijdrage aan de reorganisatie van het Turkse leger. Weer in Duitsland werd hij in 1898 inspecteur-generaal van de genie en de vestingbouw, in 1902 korpscommandant in Koningsbergen, in 1907 inspecteur-generaal van de 6de en vervolgens (tot 1913) van de 2de legerinspectie, en werd in 1908 tot kolonel-generaal en in 1911 tot generaal-veldmaarschalk bevorderd.

In verband met reorganisaties bij de landmacht verbleef G. van 1909-10 andermaal in Turkije. Na het uitbreken van de Wereldoorlog werd hij eind aug. 1914 gouverneur-generaal van België. In nov. 1914 werd hij overgeplaatst naar het hoofdkwartier van het Turkse leger als adjudant-generaal van de sultan, en sloot met het 1ste Turkse leger, waarvan hij in apr. 1915 het bevel had gekregen, in dec. 1915 de Britse troepen onder Townshend bij Koet-el-Amara in, echter zonder daardoor een wending aan het lot van Turkije te kunnen geven. Daarna was hij nog opperbevelhebber van het 6de Turkse leger in Bagdad, waar hij op 19 apr. 1916 aan een opgelopen tyfusbesmetting overleed.

G. was ook oprichter van de "Jung-Deutschland-Bewegung" en gold als vooraanstaand auteur van krijgskundige werken, hoewel hij zich soms verzette tegen de heersende opvattingen van zijn tijd. Zijn als controversieel beschouwde publicatie "Leon Gambetta und seine Armeen" (1877; Gambetta, 1838-82, Frans politicus tijdens de Frans-Duitse Oorlog) kostte hem tijdelijk zijn positie bij de generale staf. G. schreef verder o.m.: "Die Operationen der 2. Armee" (1874/75), "Kriegführung, kurze Lehre ihrer wichtigsten Grundsätze und Formen" (1895), "Der thessalische Krieg und die türkische Armee" (1898) en "Kriegsgeschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert" (2 dln., 1910-14).

Lit.: Schmiterlöw, Bernhard von: Aus dem Leben des Generalfeldmarschalls Freiherr von der Goltz-Pascha (1926); Teske, Hermann: Colmar Freiherr von der Goltz. Ein Kämpfer für den militärischen Fortschritt (1957); Demirhan, Pertev: Generalfeldmarschall Colmar Freiherr von der Goltz. Das Lebensbild eines grossen Soldaten (1960).

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Colmar_von_der_Goltz"
Personal tools