/** * */

Christopher Cradock

Sir Christopher George Francis Maurice "Kit" Cradock (1862-1914) was een Engelse admiraal. Hij vocht op 1 november 1914 een ongelijke strijd uit met de Duitse admiraal Graf v. Spee in de zeeslag voor Coronel (Chili), en verloor behalve die slag ook zijn eigen leven. Door deze pijnlijke nederlaag kwam in Engeland bij het begin van de oorlog de vraag op: bezit de Royal Navy nog wel de alleenheerschappij ter zee?

Cradock werd geboren op 2 juli 1862 in Yorkshire, en trad in dienst van de Royal Navy in 1875. In 1878 was hij als 16-jarige adelborst aanwezig bij de Britse bezetting van Cyprus.

Nadat hij had gediend op het koninklijke jacht werd Cradock aangewezen als gezagvoerder van de Alacrity, met welk schip hij op 17 juli 1900 deelnam aan de operatie tegen de Takoeforten tijdens de Boxeropstand in China en zich bijzonder onderscheidde. Vervolgens voerde hij de geallieerde interventiemacht aan bij de bevrijding van Tientsin en, later, van Sikoe.

In 1910 werd Craddock schout-bij-nacht. Hij had toen al naam gemaakt als auteur van talloze publicaties op maritiem gebied. Nadat hij in 1912 was geridderd, werd hij het jaar daarop benoemd tot bevelhebber van het marinesteunpunt voor Noord-Amerika en West-Indië.

Bij het uitbreken van de oorlog in augustus 1914 kreeg Cradock de niet geringe taak de kust van Noord-Amerika van St. Lawrence tot Brazilië te bewaken en, alsof dat nog niet genoeg was, in oktober opdracht de jacht te openen op de kaperschepen van v. Spee. Het 4de eskader van Cradock zelf bestond uit verouderde en voor dit doel totaal ongeschikte schepen.

Toen Cradock v. Spee had opgespoord, daagde hij deze uit voor een gevecht, maar hij had geen schijn van kans, want v. Spee beschikte over een adequate strijdmacht die bestond uit de pantserkruisers Scharnhorst en Gneisenau en de lichte kruisers Leipzig, Dresden en Nürnberg. Binnen twee uur was er niet veel meer van Cradocks eenheid over, met inbegrip van de twee belangrijkste schepen Good Hope (vlaggenschip) en Monmouth. 1.600 Britten, onder wie Cradock zelf, kwamen bij deze zeeslag om het leven.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/cradock.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Christopher_Cradock"
Personal tools