/** * */

Charles Monro

Sir Charles Carmichael Monro (1860-1929), Engels generaal, kreeg het toezicht op de evacuatie van het schiereiland Gallipoli in oktober 1915, die gedurende de maanden december 1915 en januari 1916 plaatsvond.

Monro trad in dienst van het Britse leger in 1879 en diende als majoor bij de legerstaf tijdens de oorlog in Zuid-Afrika, 1899-1902. Van 1901-07 was Monro commandant van de schietschool in Hythe. In 1903 werd hij bevorderd tot kolonel en in 1910 tot generaal-majoor.

Bij het uitbreken van de oorlog in Europa in augustus 1914 werd Monro naar Frankrijk overgeplaatst als commandant van de Britse 2de divisie van het 1ste legerkorps van Haig. Haigs aanvankelijke oordeel over Monro was niet bepaald vleiend: "een dikzak".

Desondanks speelde hij een rol bij de terugtocht bij Mons en tijdens de Eerste Slag om Ieper, alletwee in 1914. In december van dat jaar werd hij opnieuw bevorderd: nu tot luitenant-generaal en commandant van het 1ste legerkorps, dat hij aanvoerde bij Aubers, Festubert en Givenchy.

In juli 1915 werd Monro de zorg over het nieuwe 3de Britse leger toevertrouwd. Drie maanden later werd hij naar Gallipoli overgeplaatst om Sir Ian Hamilton te vervangen als regionaal opperbevelhebber. Monro had maar een paar dagen nodig om tot zijn advies aan Lord Kitchener, de minister van Oorlog te komen: evacueer het schiereiland.

Hoewel zijn oordeel ongetwijfeld juist was, werd hij ook bekend als iemand die ervan overtuigd was dat de oorlog eerder aan het westeljke front zou worden beslist dan ergens anders. Er was een persoonlijk bezoek van Kitchener voor nodig om Monro's aanbeveling om terug te trekken uit te voeren. Niettemin wekte Monro's besluit de toorn op van Winston Churchill (die het initiatief tot de Gallipoli-expeditie had genomen). Hij schreef minachtend over Monro: "Hij kwam, hij zag, hij capituleerde."

De wijze waarop Monro de evacuatie gedurende december 1915 / januari 1916 leidde was briljant en de verliezen waren opmerkelijk laag: aanzienlijk minder dan Hamiltons oorspronkelijke schatting van 50% (een cijfer dat aanleiding was hem naar Londen terug te roepen).

Teruggekeerd naar Frankrijk kreeg Monro in januari 1916 het commando over het 1ste leger, dat teruggeworpen werd bij de heuvelkam van Vimy in mei 1916 en bij Fromelles de maand daarop. In oktober van dat jaar werd hij naar Brits-Indiƫ gezonden als regionaal opperbevelhebber, waar hij troepen rekruteerde voor de diverse fronten en de doeltreffendheid van het Brits-Indische leger aanzienlijk verhoogde.

Nadat hij in 1921 in de adelstand was verheven ('baronet') was Monro nog gouverneur en daarna commandant van Gibraltar van 1923 tot 1928. Hij stierf in 1929.

(vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/monro.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Charles_Monro"
Personal tools