/** * */

Charles Mangin

Charles Marie Emmanuel Mangin, Frans generaal, * Sarrebourg (Saarburg), 6 juli 1866, † Parijs, 12 mei 1925. M., die gold als zeer krachtdadig maar tegelijk niets en niemand ontziend, was lange tijd in koloniale dienst, achtereenvolgens van 1889-92 in Senegal, van 1893-99 met de Franse generaal en kolonisator Marchand in de Soedan, en van 1901-04 in Tonking. Van 1912-13 was hij medewerker van de latere Franse maarschalk Lyautey in Marokko. In 1913 werd hij brigadegeneraal, en had in de Wereldoorlog het bevel over het Vreemdelingenlegioen en de gekleurde troepen uit de Franse koloniën in Afrika, waarvan hij de inzet aan het westelijk front krachtig stimuleerde, zodat deze een gestaag groeiend deel van het Franse leger gingen uitmaken (1918: 800.000 man).

M. werd in juni 1916 bevelvoerder van het 2de Franse legerkorps bij Verdun, en in jan. 1917 na de herovering van Fort Douaumont commandant van het 6de Franse leger, doch werd op non-actief gesteld, toen zijn offensief tegen de Chemin-des-Dames mislukte. In dec. 1917 werd hij evenwel weer commandant van het 9de legerkorps, en nam in juni 1918 het bevel over het 10de Franse leger over, waarmee hij een groot aandeel had in de Franse overwinning in de Tweede Slag aan de Marne. Als commandant van het Rijnleger in Mainz (tot okt. 1919) bepleitte hij de vorming van een Rijnrepubliek onder Franse supervisie en kwam vervolgens in de Opperste Oorlogsraad. Vanwege zijn plannen om het Rijnland van Duitsland los te maken werd zijn standbeeld aan de Place Denys-Cochin te Parijs in 1941 door het Vichy-regime opgeblazen. Hij schreef "La force noire" (1910), "Comment finit la guerre" (1921), "Des hommes et des faits" (1923), "Autour du continent latin" (1923), e.a. Als enthousiast fotograaf heeft M. de Wereldoorlog in verscheidene fotoalbums vastgelegd.

Lit.: Hanotaux, Gabriel: Le général Mangin (1925).

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Charles_Mangin"
Personal tools