/** * */

BL 15-inch howitzer

Enlarge
BL 15-inch Siege Howitzer
Gebouwd door: Coventry Ordnance Works
Bouwjaar: 1914
Gewicht geschut: 94.000 kg
Totale lengte: m
Lengte loop: 4,19 m
Gewicht granaat: 657 kg
Kaliber: 15 inch (381-mm)
Elevatiehoek: +25° tot +45°
Traverse: 25°
Vuursnelheid:
Mondingssnelheid: 340 m/s
Bereik: 9870 m
Gebruik: Groot-Brittannië en Gemenebest
Bijzonderheden:

Het Britse leger verzocht nooit om een BL 15-inch (380-mm) houwitser, maar kreeg er toch de beschikking over. Het wapen ontstond op een wat eigenaardige manier in de Coventry Ordnance Works, die op eigen initiatief een vergrote versie van de BL 9.2-inch Siege Howitzer ontwikkelde. Een van de directeuren van de fabriek was een gepensioneerde marine-officier. Hij benaderde een paar oude vrienden bij de Admiraliteit en vroeg ze om de War Office in te lichten over het bestaan van het nieuwe wapen. Het nieuws kwam echter de onlangs benoemde First Lord of the Admiralty ter ore, Winston Churchill. Die vond het enorme wapen zeer geschikt om de Royal Navy een rol aan het Westfront te geven en bestelde een enkel exemplaar van het kanon uit Coventry. Zo arriveerde de 15-in BL Siege Howitzer aan het front en kwam terecht bij de Royal Marine Artillery. Er werden er nog elf besteld en aan de Royal Marine geleverd. De Royal Navy gaf hoog op van de geweldenaar, maar in de praktijk was het een weerbarstig wapen om mee te werken.

Het grootste bezwaar was dat de 15-inch houwitzer in weerwil van zijn formidabele formaat een dracht had van slehts 9870 m. Wél wogen de granaten een indrukwekkende 635 kg en richtten ze enorme verwoestingen aan. Voor de bediening waren twaalf manschappen nodig, en nog meer voor het aanvoeren van munitie. In 1916 had de Royal Navy genoeg van de twaalf onhandige bakbeesten en schoof ze door naar de Royal Artillery, die er ook niet op zat te wachten maar ze om politieke redenen toch maar moest accepteren. De artilleisten lieten er echter geen twijfel over bestaan dat ze de 15-inch wapens konden missen als kiespijn. Men vond ze veel te groot en te zwaar voor de geringe dracht en de magere resultaten die ermee werden geboekt. Bovendien vielen ze door hun korte dracht binen het bereik van allerhande anti-artilleriemaatregelen van de vijand, en vergden dus een buitenproportionele mate van bescherming. Ze haalden echter het einde van de oorlog doordat ze met zorg werden gepaatst op de spaarzame locaties waar doelen binnen hun bereik vielen en waar ze zelf niet te veel gevaar liepen. Meteen na de oorlog werden ze afgeschaft. Enkele gingen er naar Rusland en streden aan Wit-Russische zijde mee in de burgeroorlog van de vroege jaren twintig.

Varianten

  • Mk I: Versie voor de Marine
Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/BL_15-inch_howitzer"
Personal tools