/** * */

Auguste Hirschauer

Auguste Édouard Hirschauer (1857-1943) was een Franse generaal uit de Wereldoorlog.

Hirschauer onderscheidde zich reeds in 1881 bij militaire operaties in Algerije ten zuiden van Oran. Als kapitein diende hij bij de generale staf van Lille voordat hij werd aangesteld als leraar aan de krijgsschool van St. Cyr en later aan de zeevaartschool.

Hij werd kabinetschef bij generaal le Mouton de Boisdeffre, chef van de generale staf van de landmacht. Als zodanig voerde hij verscheidene missies uit op de Balkan, in Turkije en opnieuw in Afrika.

Teruggekeerd in Frankrijk richtte zijn aandacht zich op de luchtvaart. Zou die een rol in de moderne oorlogsvoering kunnen spelen? zo overwoog hij. Hij zou de grondlegger van de militaire luchtvaart in Frankrijk worden, alhoewel die vooralsnog beperkt bleef tot ballonvaart, en benoemd worden tot inspecteur voor het leven van de luchtmacht.

In 1886 werden vier luchtschipcompagnieën opgericht, één in elk regiment ballonvaarders. In 1900 werden die gehergroepeerd tot het 25ste regiment luchtschippers.

In september 1909 bestelde generaal Roques vijf luchtschepen voor het leger en zocht personeel om die te besturen. Toen in november 1911 de eerste vliegtuigen werden aangeschaft besloot hij die als hommage aan Clément Ader (1841-1925, Frans luchtvaartpionier) "avions" te noemen, naar de door Ader ontwikkelde experimentele vliegtoestellen. Het moet wel Hirschauer zijn geweest die hem in dezen van advies diende.

Het werd 1914 en Hirschauer werd als generaal commandant van een brigade luchtschippers, en van het 8ste regiment pioniers van Versailles. Hierna volgde zijn benoeming tot stafchef van Parijs onder generaal Galliéni.

Hirschauer werkte op het ministerie van oorlog maar brandde van verlangen om aan de strijd aan het front deel te nemen. Hij kreeg de verantwoordelijkheid over de 29ste brigade infanterie en vervolgens over de 63ste divisie infanterie. Na bevorderd te zijn tot divisiegeneraal kreeg hij de leiding over het 18de legerkorps, daarna over het 9de en ten slotte over het 2de Franse leger. Hij nam deel aan de veldslagen aan de Ourcq (een onderdeel van de Slag aan de Marne, 1914), in Champagne en bij Verdun. Verder vermeldt de historie dat hij in 1917 het plaatsje Craonne veroverde, heldendaden op/bij de Chemin-des-Dames verrichtte en na de wapenstilstand op 25 november 1918 triomfantelijk Mülhausen in de Elzas binnentrok. Daar kwam Hirschauers familie oorspronkelijk vandaan.

Daarop was hij, tot aan zijn uitdiensttreding in 1919, na een dienstverband dat 45 jaar duurde, gouverneur van Straatsburg. Ten slotte vertoefde hij nog geruime tijd in de landelijke politiek als senator van de "Union Républicaine Lorraine", voor welke partij hij laatstelijk werd herkozen in 1936.

Hirschauer overleed te Versailles op 27 december 1943.

(Naar: http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Edouard_Hirschauer)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Auguste_Hirschauer"
Personal tools