/** * */

Archibald Murray

Sir Archibald James Murray (1860-1945) was, na een korte periode als stafchef van de Britse opperbevelhebber Sir John French, gedurende de Eerste Wereldoorlog commandant van de Britse strijdkrachten in Palestina en het Midden-Oosten.

Toen de oorlog uitbrak in augustus 1914 was Murray divisiecommandant, maar gaf deze functie op toen hem de post van chef-staf bij de pas benoemde opperbevelhebber van het Britse expeditieleger, Sir John French werd aangeboden.

De combinatie French-Murray was geen gelukkige; French was besluiteloos, Murray kon niet tegen stress en viel zelfs een keer flauw toen hem slecht nieuws van het front bereikte. Bovendien werd Murrays aanstelling als stafchef in het gunstigste geval gezien als een compromis. Algemeen was verwacht dat Sir Henry Wilson benoemd zou worden, maar in de nasleep van de zogeheten Curragh-muiterij (de weigering van Britse officieren om op te treden tegen de tegenstanders van een plan voor beperkt Iers zelfbestuur in maart 1914) werd dit politiek onwenselijk geacht. Toch bestond Murrays staf uit vroegere collega's van Wilson, terwijl French zelf een grote vriend van Wilson was. De samenwerking tussen French en Murray was eigenlijk gedoemd te mislukken, en dat gebeurde ook.

Tot opluchting van iedereen die erbij betrokken was, werd Murray in januari 1915 vervangen door Sir William Robertson en benoemd tot eerste gedeputeerde en daarna tot chef van de generale staf in september voordat hij ook in die functie door Robertson werd opgevolgd in december 1915.

In januari 1916 kreeg Murray het bevel over het Britse expeditieleger in Egypte. Het moet gezegd dat de voortvarende wijze waarop hij de reorganisatie van de Britse strijdkrachten daar aanpakte, als voorbereiding voor een opmars naar het oosten van de Sinaï, hem tot eer strekte. Ernstige fouten echter deden twee pogingen om Gaza te veroveren in maart/april 1917 mislukken.

De Britse premier David Lloyd George rekende het Murray zwaar aan dat hij niet in staat was om Gaza in te nemen, waarop Murray werd afgelost door generaal Sir Edmund Allenby.

Murray diende het restant van de oorlog uit bij het hoofdkwartier van het leger in Aldershot. In 1922 trad hij uit dienst. Hij stierf in 1945.

(vertaald van: http://www.firstworldwar.com/bio/murray.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Archibald_Murray"
Personal tools