/** * */

Alois von Schönburg-Hartenstein

Prins Alois von Schönburg-Hartenstein, Oostenrijks-Hongaars generaal, * Karlsruhe, 21 nov. 1858, † Hartenstein (Saksen), 21 sept. 1944, sinds 1877 in dienst van het Oostenrijks-Hongaarse leger, was van 1895-97 militair gevolmachtigde in Berlijn, nam daarna echter ontslag uit dienst om zich te wijden aan het beheer van het familiebezit in Saksen, Bohemen en Moravië. Hij was van 1898-1918 vice-voorzitter van het Oostenrijkse Herrenhaus (Senaat van het Oostenrijkse parlement) en voorman van de Mittelpartei (partij van Oostenrijkse grootgrondbezitters in Moravië). De Wereldoorlog maakte hij van begin tot eind aan het front mee, leidde achtereenvolgens een brigade, een divisie en een korps, en ten slotte het 6de leger aan de Piave; tweemaal raakte hij gewond. In 1926 werd hij voorzitter van de bond van oud-strijders en van febr.-juli 1934 was hij minister van Defensie in Oostenrijk.
Personal tools