/** * */

Alexej Koeropatkin

Alexej Nikolajewitsj Koeropatkin (1848-1925) was een Russische generaal uit de Eerste Wereldoorlog. Hij was al met pensioen, toen er in 1915 opnieuw een beroep op hem werd gedaan. Hij ging akkoord, maar kon als legercommandant niet meer overtuigen.

Koeropatkin werd geboren in het Russische gouvernement Pskow (Duitse naam Pleskau) ten zuiden van St. Petersburg. Zijn militaire carrière voorafgaand aan de Wereldoorlog omvatte een verscheidenheid aan functies; zo nam hij deel aan de Russisch-Turkse Oorlog van 1877/78. In 1898 bekleedde hij de post van minister van Oorlog en verzette zich tegen de politieke koers die uiteindelijk uitmondde in de Russisch-Japanse Oorlog van 1904/05, tijdens welke hij met desastreuze gevolgen het bevel voerde over de troepen in Mantsjoerije (waaraan hij in 1909 een overigens openhartige bespiegeling wijdde).

Tegen het einde van 1915 werd Koeropatkin weer korpscommandant. In februari 1916 werd hij verrassenderwijs benoemd tot bevelhebber van de noordelijke legergroep als vervanger van de besluiteloze Roesskij, wat betekende dat hij verantwoordelijk werd voor het front ten noorden van Polen.

Koeropatkin was net zo bescheiden van aard en voorzichtig als zijn voorganger. En hij hield vast aan een inmiddels achterhaalde doorbraaktactiek. Minstens zo erg was dat hij geneigd was reserves achter de hand te houden die beter elders, door de generaals Broessilow en Ewert, konden worden ingezet.

In augustus 1916 werd Koeropatkin afgelost door Roesskij, die terugkeerde op zijn oude post. Ter compensatie werd Koeropatkin gouverneur van Turkestan.

Tijdens de Februarirevolutie van 1917 werd Koeropatkin korte tijd vastgezet in St. Petersburg, maar werd door de voorlopige regering weldra naar huis gestuurd. Een pensioen was hem niet gegund, zodat hij op zijn oude dag nog aan de slag moest om in zijn onderhoud te voorzien en een baantje vond als kantoorklerk (volgens andere berichten leraar). Hij stierf in 1925.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/kuropatkin.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Alexej_Koeropatkin"
Personal tools