/** * */

Alexej Kaledin

Alexej Maximowitsj Kaledin (spr. uit Kaljedin, 1861-1918) was een generaal in tsaristisch Rusland. Hij diende gedurende de Eerste Wereldoorlog als commandant aan het front voordat hij na de Oktoberrevolutie van 1917 het verzet tegen de bolsjewieken organiseerde.

Kaledin werd geboren op 24 oktober 1861 als zoon van een officier van de Don-Kozakken. Al vroeg koos hij voor een militaire loopbaan en werd in de Eerste Wereldoorlog een naaste medewerker van generaal Alexej Broessilow. Zij aan zij streden beiden in 1915 in Galiciƫ, Kaledin als aanvoerder van een cavaleriedivisie, en later, toen Kaledin commandant was van het 8ste Russische leger, dat bij het begin van het vermaarde Broessilow-offensief zulk een spectaculair succes boekte in de Slag bij Luzk, begin juni 1916.

De aanval van Kaledins strijdmacht kwam voor het 4de Oostenrijks-Hongaarse leger (geleid door aartshertog Josef Ferdinand) als een complete verrassing. Diens troepen verloren de eerste twee dagen van het offensief 130.000 man aan doden, gewonden en gevangenen.

Kaledin werd in mei 1917 ontslagen omdat hij in opstand was gekomen tegen de militaire hervormingen die door de voorlopige regering na de Februarirevolutie van 1917 waren ingevoerd.

Teruggekeerd naar het gebied van de rivier de Don werd hij in juni 1917 leider ("hetman") van de Kozakken uit sympathie voor hun streven naar autonomie.

Toen de bolsjewieken (communisten) met de Oktoberrevolutie van 1917 de macht grepen beschouwde het gebied van de Don zich in feite onafhankelijk van het sowjetbestuur. Het werd een toevluchtsoord voor politici en militairen die door de bolsjewieken verstoten waren.

Kaledin juichte hun komst van harte toe en stond hun toe een anti-bolsjewistisch leger op te richten. Het was daarom onvermijdelijk dat de rode regering troepen zou sturen om de regio van de Don weer in het gareel te krijgen en Kaledins onafhankelijke leger te vernietigen.

Na een aantal militaire nederlagen en nadat de steun voor de Kozakken zienderogen afnam, werd Kaledin gedwongen te vluchten naar Taganrog, eind januari 1918. Toen ten slotte het verlies van het tot de Donregio behorende gedeelte van Rostow onafwendbaar leek, trok Kaledin zich terug en maakte op 11 februari 1918 met een pistoolschot een einde aan zijn leven.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/kaledin.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Alexej_Kaledin"
Personal tools