/** * */

Alexander Samsonov

Alexander Wassiljewitsj Samsonow (1859-1914) was een Russisch generaal. Werd in 1914, als 55-jarige veteraan van de Russisch-Japanse oorlog (1904-1905) aangesteld tot bevelhebber van het 2de Russische Leger. Dit onvoldoend getrainde en slecht uitgeruste leger leed een zware nederlaag tegen de Duitsers bij de Slag bij Tannenberg (augustus 1914). Deze nederlaag was grotendeels te wijten aan de slechte communicatie met en de weinige steun van het 1ste Russische leger (v. Rennenkampf). Alhoewel niemand ooit verantwoordelijk werd gesteld voor deze mislukking, pleegde hij na de slag zelfmoord.
Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Alexander_Samsonov"
Personal tools