/** * */

Albert d'Amade

Albert Gérard Léo d'Amade, * Toulouse, 24 dec. 1856, † Fronsac, 11 nov. 1941, Frans generaal. Werd in 1885 chef van de generale staf in Tongking, 1887 militair attaché in China, 1901 in Londen, en streed van 1907-09 als divisiegeneraal in Marokko; ging 1909 met pensioen. In 1910 echter weer in actieve dienst. In de Wereldoorlog ondernam hij in 1914 als bevelhebber van het 6de Franse legerkorps in de Opper-Elzas de eerste aanval op Duitsland, maar werd weldra als commandant door generaal Pau afgelost. In 1915 (tot mei) was hij aanvoerder van het Franse expeditieleger voor de Dardanellen-operatie. Daarna bezocht hij in het kader van een speciale missie Rusland.
Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Albert_d%27Amade"
Personal tools