/** * */

Adolphe Guillaumat

Toen de Eerste Wereldoorlog afgelopen was, had generaal Adolphe Marie Louis Guillaumat (1863-1940) een reputatie opgebouwd van een bekwaam legerleider met gevoel voor diplomatie.

Al direct bij het begin van de oorlog kwam Guillaumat in actie toen hij in augustus 1914 het bevel over een divisie aan het westelijke front kreeg. Tegen het einde van 1916 was hij opgeklommen tot commandant van het 2de Franse leger bij Verdun als vervanger van Robert Nivelle.

Belast met de leiding van het eerste noemenswaardige offensief volgend op de muiterijen in het Franse leger in mei-juni 1917, voerde hij een aanval uit op de Duitse troepen ten noorden van de forten van Verdun in augustus 1917.

Vervolgens kreeg hij het bevel over het Salonikifront in december 1917 en maakte het plan de campagne dat daarna werd uitgevoerd door zijn opvolger in die regio, Franchet d'Espérey. Ook besteedde hij zorg aan het herstel van de vertrouwensbreuk die in Saloniki in het geallieerde kamp was ontstaan door het ondiplomatieke optreden van zijn voorganger, Maurice Sarrail.

Guillaumat zelf werd naar Parijs teruggeroepen en werd in juni 1918 militair gouverneur van deze stad als vervanger van Dubail. Na de voor de geallieerden succesvol verlopen Tweede Slag aan de Marne werd Guillaumat benoemd tot lid van de Opperste Oorlogsraad in Versailles.

Ten slotte nam hij de wapenen weer op als legerchef van het 5de Franse leger aan het westelijke front en rukte met zijn troepen op door de Ardennen tot de wapenstilstand van kracht werd. Na de oorlog was hij nog enige tijd Frans minister van Defensie.

(Vertaling van: http://www.firstworldwar.com/bio/guillaumat.htm)

Afkomstig van WO1Wiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Adolphe_Guillaumat"
Personal tools