Forum Eerste Wereldoorlog Forum Index Forum Eerste Wereldoorlog
Hét WO1-forum voor Nederland en Vlaanderen
 
 FAQFAQ   ZoekenZoeken   GebruikerslijstGebruikerslijst   WikiWiki   RegistreerRegistreer 
 ProfielProfiel   Log in om je privé berichten te bekijkenLog in om je privé berichten te bekijken   InloggenInloggen   Actieve TopicsActieve Topics 

Oorlogskroniek der stad Aalst 1914-1918
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Volgende
 
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Forum Eerste Wereldoorlog Forum Index -> Overige oorlogstonelen in België Actieve Topics
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 30 Sep 2010 20:21    Onderwerp: 30 september 1916 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

SEPTEMBER 30
De aardappelen worden gerantsoeneerd, 1 kg. per persoon en per dag aan 20 centiem per kg.
Behalve het zout is alles nu gerantsoeneerd.


wordt vervolgd

mvg. mercatus :wink: Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 01 Okt 2010 17:49    Onderwerp: 1 oktober 1916 Reageer met quote

Petrus Van Nuffel:

In October 1916 ontmoette adjudant Herssens drie Aalstenaars, die vroolijk uit vakantie kwamen, op weg naar de vuurlijn. Hoe moedig en gelukkig waren ze ! Zij hadden wat rust en verzet genoten bij goede vrienden; zij hadden in een malsch bed kunnen slapen; aan tafel gezeten om te eten; in één woord, ze waren weer mensch geworden, vast besloten den vijand nog harde nootjes te kraken te geven: de rustpoos had voor hen een verkwikking geweest, een deftig genot, een aangename ontspanning. Evenals die drie makkers, kwamen meestal de Aalstenaars verkwikt weer. Gedurende hun verlof trachtten zij altijd deftig gezelschap te ontmoeten, eerlijk vermaak te genieten; en zoo keerden ze in 't Land van Aalst terug, met het besef, hunne Vaderlandsche plicht volbracht te hebben, en ook met kloeke gezondheid, blozend van levenslust, het geweten vrij en de ziel rein. Dit vooral mag aangestipt worden voor de honderden Belgische soldaten, die te Lourdes hun verlofdagen doorbrachten. Lourdes, een der vermaardste bedevaartplaatsen, dit schilderachtig oord met zijn lieve kerken, zijn prachtige Kruisweg, zijn stille zachte natuur, herinnerde hen den zaligen vredestijd; de uitstappen naar de wereldberoemde grotten van Betharam, naar den Pic du Ger, Gavarnie en Couterets, deden hen die zoo schoone bergachtige streek der Pyreneën kennen.

wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 02 Okt 2010 13:12    Onderwerp: 2 oktober 1916 Reageer met quote

Petrus Van Nuffel:

Nikolaas De Wuffel (1), vóór eenigen tijd gekwetst, is nu (October 1916) hersteld. - Alfons De Leeuw (2), uit de Botermelkstraat, werd in de zijde gewond. - Jan Haeck (3) en Frans Bombeeck (4), onlangs gekwetst, zijn aan de beterhand. - J. Van Neck, onderwijzer, vóór zes maanden erg verwond en verzorgd in de Panne, is veel verbeterd en zal binnen eenige dagen het bed verlaten; hij heeft twee eereteekens bekomen: de militaire medalie van tweede klas en het Oorlogskruis

1) Nicolaas De Wuffel is geboren op 24-01-1885 in Aalst.
Adres: Hoge Vesten 28, Aalst
Beroep: schaliedekker
Nicolaas trouwde met Hortentia Schoon. Hortentia is geboren op 17-10-1889 in Aalst.

2) Alfons De Leeuw is geboren op 14-10-1891 in Aalst.

3) Jan Haeck is geboren op 05-01-1894 in Aalst.
Adressen: Denderstraat 34, Aalst, Duivekeetstraat 15, Aalst
Beroepen: brigadier loopgraafartillerie, glanzer
Onderscheidingen: Vuurkruiser
Jan trouwde met Malvina Van Der Poorten. Malvina is geboren op 28-04-1886 in Aalst.

4) Frans Bombeeck is geboren op 31-03-1894 in Aalst, zoon van Adolf Bombeeck en Maria Judoca Van Vaerenbergh.
Adressen: Leopoldstraat 17, Aalst, Zavelbaan 53, Aalst
Beroepen: schoenmaker, bediende
Frans trouwde met Emilia Heyndrickx. Emilia is geboren op 08-07-1902 in Melle.

wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 15 Okt 2010 13:46    Onderwerp: 15 oktober 1916 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

OKTOBER 15
Steeds wordt er aan herinnerd dat samenscholingen absoluut verboden zijn.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 16 Okt 2010 13:47    Onderwerp: 16 oktober 1916 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

OKTOBER 16
Eerste gedwongen opeising te Aalst bevolen. Sommigen namen het meer als een grap op en gingen gewillig mede zonder iets van voorraad klederen of schoeisel mee te nemen. Op de treinen werden alle soorten opschriften met krijt geschreven, als ging men een kermisreis beginnen. Weinigen waren er die trachtten te ontsnappen, alhoewel er nog kans was zolang men niet uit Aalst was vertrokken. Ze zouden later ondervinden dat het bittere ernst was en dat ze het slavenjuk gingen dragen. Bijzonder de weerspannigen die weigerden houweel of spade te hanteren. Want ze kregen geen eten meer, maar wel veel slagen ! De stad schonk aan elke opgeëiste bij zijn vertrek, de som van 20 frank als steun !
Nopens die 20 frank werd direct een liedje gedicht, alsof het stadsbestuur schuldig was !
Mensen is da nie grof,
Voor 20 franken hebben ze ons jongens verkocht !

Nogmaals verbod herinnerd voor samenscholingen - dreiging met zware boeten.


Petrus Van Nuffel:

De eerste opeisching, bevolen door den plaatsbevelhebber kolonel von Kathen, en uitgevoerd door zijnen adjudant Horn, gebeurde te Aalst, den Maandag 16 October 1916. Het Schepencollege kwam onmiddellijk tegen die wraakroepende krenking der Vrijheid op, en stuurde, den 23 October, aan den bevelhebber der bezetting, den volgenden brief:
“ Mijnheer de Bevelhebber,
Wij hebben de eer uw aandacht te vestigen op het feit, dat, in strijd met de bepalingen betreffende den verplichtenden arbeid der werkeloozen, veel jonkheden naar Duitschland zijn verzonden, die nooit sedert het begin van den oorlog werkloos waren en die nooit rechtstreeks noch onrechtstreeks onderstand hebben genoten. Wij bedoelen namelijk de zonen van verscheidene onzer landbouwers, zonen van burgers die eene bediening, bekleeden en welvarend zijn, 'huiskneehten, werklieden in dienst der stad of van bijzonderen. Zulks is te wijten aan het feit, dat bij de oproeping, welke Woensdag ll., plaatsgreep, er geen onderscheid is gemaakt tusschen werkloozen en anderen. Al de weerplichtigen zonder onderscheid zijn opgeroepen geweest, in twee groepen verdeeld, de eene opgesloten, de andere vrijgelaten. In den korten tijd welke verliep tusschen het oproepen der jonkheden en hunne verzending, zijn talrijke voetstappen gedaan om uwe aandacht daarop te vestigen en werden zeer talrijke getuigschriften ingediend door de stad zelf, om te bewijzen dat bedoelde personen niet werkeloos waren. Slechts enkele hebben naar huis gezonden geweest. Wij durven aandringen opdat Ued. dezen toestand ernstig zoudt onderzoeken en de middelen zoudt beramen om de terugzending te verzekeren van al degenen die niet onder de toepassing vallen van het besluit van het Groot-Hoofdkwartier. Ued. weet welke droefheid en welke verslagenheid hier in Aalst die opeisching der jonkheden verwekt heeft. Ook zijn wij overtuigd
dat Ueds alles in 't werkzult willen stellen om zooveel mogelijk de uitvoering van dezen maatregel te beperken.”
“(Get.) Van den Bergh, R. Moyersoen, D. De Wolf, Dr. Is. Bauwens.
“P.S. De laatste opgeëischten zijn onverwachts moeten vertrekken, zonder naar huis te keeren om de noodige kleeding te halen, die ze, volgens uw eigen verzoek, moesten medebrengen.”
Aan elken arbeider, die geteekend had en vrijwillig ging werken, moest de stad leveren: een hoofddeksel, een halsdoek, eene vest, eene broek, schoenen of botten, twee hemden, twee paren kousen, twee onderbroeken, een mantel, een paar handschoenen, een regenmantel, een handdoek, eene eetschotel, een lepel, een mes, een vork en twee slaapdekens.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 01 Nov 2010 12:36    Onderwerp: Reageer met quote

A. Van der Heyden:

NOVEMBER 1
Nieuwe opeisingen van het werkvolk.
Nu beleefden we het opkomend aktivisme, door de Duitsers in het geheim gesteund. Deze stroming door sommige intellektuele Vlamingen op touw gezet, streefde naar een zelfstandig Vlaanderen. Hun doel werd uiteengezet in nieuwsbladen, zoals "De Gazet van Brussel" en "De Vlaamse Stem". Door het toedoen van de aktivisten kwam de "Raad van Vlaanderen" tot stand. In verschillende steden en dorpen werden er "Vlaamse Huizen" geopend waar meetingen en Vlaamse culturele prestaties plaatsvonden. In Aalst werd het eerste geopend aan het einde van de Korte Zoutstraat, dat later naar het lokaal der Daensisten in de Lange Zoutstraat verhuisde. Na de oorlog zullen veel van de "aktivisten" zwaar vervolgd worden.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 11 Nov 2010 16:33    Onderwerp: 9 november 1916 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

NOVEMBER 9
Derde opeising bevolen. Echte jacht op de mannen, opgesloten in de fabrieken Borremans, Jelie en Gevigré en streng bewaakt. Alle opgeëisten zagen nog niet de ernst van hun toestand in. Maar toen ze in de werkkampen achter het front toekwamen, gingen de ogen open. Ze moesten gewone wegen en spoorwegen aanleggen, bunkers bouwen. Toen kwam het verzet: men kruiste de armen en weigerde te werken. Reactie van de Duitsers: het regende slagen en straffen geen etenbedeling meer en uren in de bittere kou blijven buitenstaan. Geen vuur in de barakken. Dat brak hun weerstand.
Een aantal "zwakken" gingen nu vrijwillig aan het werk, kregen eten en vuur met daarbij een klein loon... . Op de duur ging men dan maar allemaal aan het werk.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 12 Nov 2010 20:44    Onderwerp: 12 november 1916 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

NOVEMBER 12
Zelfs de koperen deur- en vensterknoppen dienen te worden ingeleverd.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 14 Nov 2010 17:56    Onderwerp: 14 november 1916 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

NOVEMBER 14
Alle verkeer verboden in straten waar de opgeëisten zouden moeten doorkomen om naar het station geleid te worden. Alle herbergen moesten gesloten blijven.

wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 15 Nov 2010 17:45    Onderwerp: 15 november 1916 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

NOVEMBER 15
Meer dan 2.600 mannen worden onder strenge geleide naar het station gebracht. Ze worden ruw behandeld, zonder afscheid te kunnen nemen van hun familie. En nu besefte men wel wat lijden ze gingen ondergaan. Na dagenlang rijden in onverwarmde treinen (beestenwagens) werden ze afgezet in barre streken; kregen slecht eten. Er was gevaar van beschietingen; ze moesten werken aan versterkingen enz... .
Enkelen die voor vrijwillige arbeid tekenden, hadden het wat beter en kregen loon en een betere behandeling. Maar de anderen ? De meesten gingen naar het Franse Noorden (Le Cateau en omstreken) terwijl anderen naar Duitsland moesten.
Tegen de werkweigeraars werd beestachtig opgetreden, velen bezweken onder de mishandelingen of stierven van ontbering.
Schrijven naar ouders of familie kon niet.


mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 25 Nov 2010 21:13    Onderwerp: 25 november 1916 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

NOVEMBER 25
De klandestiene pers neemt uitbreiding en de sluikbladen "La Libre Belgique" en "De Vrije Belgen" kan men zelfs gemakkelijk verkrijgen. Alhoewel vele "koeriers" door verklikking in de val lopen en gestraft werden. Sommigen kregen zelfs sluikbladen in handen die door de gevechtslinies waren gesmokkeld. Bijvoorbeeld "Revue de la Presse", "La Patria", "De Vlaamse Leeuw" enz... .


mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 28 Nov 2010 16:25    Onderwerp: 28 november 1916 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

NOVEMBER 28
Alle wind-, stoom- en watermolens moeten worden gesloten, zelfs deze die werken voor het Voedingskomiteit.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 11 Dec 2010 19:12    Onderwerp: 10 december 1916 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

DECEMBER 10
De Sint Martinuskerk moet op zondag om 10 uur vrij blijven om de protestantse eredienst op te dragen.


mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 18 Dec 2010 10:42    Onderwerp: 18 december 1916 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

DECEMBER 18
Het Aalsters stadsbestuur weigert kordaat aan de Duitsers de lijsten over te maken van de werklozen, niettegenstaande de bedreiging met grote straffen.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 01 Jan 2011 19:42    Onderwerp: 1 januari 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

1917
JANUARI 1
De gezichten op de eerste dag van het jaar 1917 zagen er allesbehalve blij en hoopvol uit. De mensen wensten elkaar wel een gelukkig en heilvol jaar, maar men voelde dat er geen overtuiging zat in die wens. Neen, de stemming was droef en gedrukt en dat bij 95% van de bevolking. Zeker was het: het jaar 1916 was voorbijgegaan zonder al te veel kwade belevenissen. Door de uitstekende organisatie van de verschillende hulpdiensten voor de bevolking gesticht, kon voorkomen worden dat er zouden slachtoffers vallen wegens gebrek aan voeding en vuur. Iedereen moest bekennen dat het stadsbestuur en vele verenigingen hun best hadden gedaan om de armen, werklozen, zieken, vluchtelingen enz... bij te staan. Het werk der schoolbedelingen had vermeden dat de jeugd zou bandeloos op de straat lopen, het organiseren van voordrachten en letterkundige dagen, geleide uitstappen en alle soorten leergangen, deden de gevoelde druk der bezetting minder aanvoelen. En zo was men naar het einde van 1916 gegaan, stil berustend in het lot en aannemend dat alle landen met moeilijkheden door de oorlog, te kampen hadden. Maar naarmate men het jaar 1917 naderde, begonnen de mensen zich angstig vragen te stellen of het zó nog zou blijven voortduren. Want men was er zich bewust van geworden dat de vrede in 1917 niet zou terugkomen. De tegenstrevers waren nog te sterk en de overwinningsdrang langs beide zijden van de vuurlijnen had nog niets afgenomen. En de mensen vreesden dat de tijden zouden verslechteren en dat gans het systeem van hulpverschaffing aan de bevolking wel eens zou kunnen ineenstorten door het gebrek aan de middelen om voort te werken. Men voelde langs de andere kant dat de bezetter de bevolking meer en meer in een ijzergreep hield en steeds met meer en meer bevelen, verordeningen en straffen de bevolking wilde onder de knoet houden. Natuurlijk liet de bevolking zich niet altijd gedwee tot offer dwingen, en alle middelen waren goed om aan de pesterijen van de Duitsers te ontsnappen, maar die gesnapt werd moest dubbel en dik betalen.
Neen, het jaar 1917 gaf ons geen goed vooruitzicht op vrede en een normaal leven. De mensen waren droef te moede en de moed was bij velen tot in de schoenen gezakt. Maar wij, kinderen, voelden het nog zo erg niet aan en we hadden enthousiast onze "nieuwjaarsbrief" voor 1917 geschreven. We dachten er niet eens aan dat misschien één of andere dag de soepketels en de koekenmanden zouden wegblijven en dat er geen kolen meer zouden zijn om de klas te verwarmen, en dat de gasbekken in de klas niet zouden kunnen worden aangestoken. Nu gaan we zien of het jaar echt wel zo rampzalig is geweest, als men zich op de eerste dag ervan heeft voorgesteld.
Sedert ongeveer 22 december begon het dagelijks veel te regenen en de eerste dag van het jaar is het geen uitzondering. Het waterpeil stijgt voortdurend in sloten en beken en de Dender stijgt onrustwekkend; maar veel mensen zijn toch de mening toegedaan dat in de loop van dit jaar de oorlog zal beëindigd zijn en de miserie vergeten. Daarom kan dit slechte weer hen nog niet totaal ontmoedigen.


wordt vervolgd

mvg. mercatus poppy
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 02 Jan 2011 14:40    Onderwerp: 2 en 3 januari 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

JANUARI 2 en 3
De regen houdt eindelijk op en het water zakt overal. Opluchting bij de bevolking, temeer daar het weder zeer zacht is.


wordt vervolgd

mvg. mercatus poppy
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 05 Jan 2011 8:48    Onderwerp: 4 januari 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

JANUARI 4
Verordening (eerste nieuwjaarsgift van de Duitsers) alle landbouwgronden moeten worden geteld en de oppervlakten opgegeven.


wordt vervolgd

mvg. mercatus poppy
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 08 Jan 2011 15:29    Onderwerp: 8 januari 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

JANUARI 8
Een groot aantal soldaten komt van het front toe om uit te rusten. Daar de meeste beschikbare lokalen voor allerlei soorten diensten door de Duitsers en de stadsoverheden zijn ingenomen, moeten deze soldaten bij de burgers worden ingekwartierd. Alle soldaten moeten een bed krijgen en mogen niet op de vloer op stro worden gelegd. Men verneemt dat er tussen deze eenheden groepen zijn van soldaten die gepoogd hebben te deserteren en anderen die geweigerd hebben aan de IJzer verder te vechten. Deze worden in de Filature du Canal (Jelie's) opgesloten en onder strenge bewaking gesteld.


wordt vervolgd

mvg. mercatus poppy
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 13 Jan 2011 23:06    Onderwerp: 13 januari 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

JANUARI 13
Op bevel van de Duitsers moeten alle likeurstokerijen worden gesloten, behalve de Lion d'Or waar ze zelf stookten.
Het regent zonder ophouden.
Er moeten zoveel aardappelen geplant worden als in 1916.


wordt vervolgd

mvg. mercatus poppy
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 15 Jan 2011 11:00    Onderwerp: 15 januari 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

JANUARI 15
Nieuwe verordening nopens het verplicht inleveren van het koper; nogmaals zonder succes.
Het overtollige water veroorzaakt een echte ramp. De Siesegembeek (die van Nieuwerkerken komt) kan het water niet meer verwerken met als gevolg dat de school St.Jozef en de Dirk Martensstraat volledig onderlopen en dat het water vanaf het Esplanadeplein tot aan het station, uit de riool opborrelt want de Dender staat te hoog om het water op te vangen. De Hoezebeek geeft last tot aan de Keizerlijke Plaats omdat daar de riolen ook al overlast zijn.
Aan de kapel van de Meuleschettestraat staat het water tot 60 cm hoog en de pompiers moeten met man en macht werken om de bewoners aldaar te evacueren.
Maar op Mijlbeke is de toestand niet minder hachelijk. Daar is de Molenbeek (van Moorsel komende) volledig uit haar oevers getreden en zet de omgeving blank. In de Bergemeersen staat het water 90 cm. hoog aan de fabriek "Labor" en kunnen de aldaar wonende mensen enkel met bootjes worden bereikt. Het water staat tot tegen de Moorselbaan vanaf de Bergemeersen tot aan het begin der Langestraat.
Onder leiding van Schepen De Hert worden de mensen er bij middel van bootjes, bijzonder met brood bevoorraad. Men stak de broden op een lange stok en reikte ze zo over aan de mensen die op hun bovenkamers waren gevlucht. Wij stonden deze operatie van ver af te zien, onverschillig, zonder te beseffen hoe droef dit alles was.
Maar er was nog meer: alle doorgangen onder de spoorbruggen van de Hoge Vesten, Molendries en IJzerenwegbrug werden overstroomd en men moest loopbruggen boven de voetpaden aanleggen om de voetganger toe te laten de stad te bereiken. Voor de rest stond de Dender boordevol en was er reeds een gedeelte van de Houtkaai overstroomd.
Onnodig te zeggen dat in de buitengemeenten ook uitgestrekte weiden en velden blank stonden. De gevolgen van deze plotse overstroming waren verschrikkelijk: tientallen mensen zagen hun met moeite verzamelde aardappelen in hun kelders onder het water bedorven worden, terwijl de meubels op het gelijkvloers zware schade opliepen. En dat op een ogenblik dat er aan alles gebrek kwam.


wordt vervolgd

mvg. mercatus poppy
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 16 Jan 2011 15:16    Onderwerp: 16 januari 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

JANUARI 16
Verordening ! Alle Franse opschriften langsheen de openbare wegen moeten verdwijnen. Dit bevel werd uitgevaardigd onder de druk van de Vlaamse aktivisten, die een volledige ontvoogding van Vlaanderen wilden bekomen. Daarbij werden de Vlaamse aktivisten gesteund door het Duits beheer, die daar politiek voordeel voor hen inzagen, moest Vlaanderen zich van België afscheuren. De aktivisten kregen dan ook toelating om door middel van strobrieven hun doel aan de bevolking kenbaar te maken. Als leider van de aktivistische beweging kwam de schrijver en dichter René de Clerq op het voorplan. We zullen zien hoe het met die beweging afliep, want ze kreeg van meetafaan tegenstand van andersdenkenden die het met deze aktie der aktivisten niet eens waren.


wordt vervolgd

mvg. mercatus poppy
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 19 Jan 2011 10:21    Onderwerp: 19 januari 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

JANUARI 19
De grote waterlast is voorbij, de Dender weer binnen zijn oevers en de overstroomde straten weer verkeersvrij. Overal wordt geschrobd, geschuurd en gewassen. Uit de leeggepompte kelders worden de voorraden weer bovengehaald. Het leven herneemt dra zijn gewone gang.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 29 Jan 2011 20:37    Onderwerp: 29 januari 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

JANUARI 29
Alle verlichtingen der straten na 10 uur 's avonds wordt afgeschaft, behalve voor de officiële diensten (militaire en politiediensten). De apotheken moeten sluiten om 7 uur.
Neergestorte vliegtuigen en duiven in mandjes door vliegers neergelaten, moeten direct aan de "Kommandantur" gesignaleerd worden. Uitgeworpen briefjes moeten afgeleverd worden.
De alarmklokken moeten worden geluid bij het naderen van geallieerde vliegtuigen.
Voor inbreuk op deze voorschriften zijn zware straffen voorzien.


wordt vervolgd

mvg. mercatus poppy
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 02 Feb 2011 19:39    Onderwerp: 2 februari 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

FEBRUARI 2
In de namiddag begint plots de temperatuur geweldig te dalen. Het wordt ijskoud en het is op de straat bijna niet meer uit te houden. De mensen spoeden zich naar huis en komen niet meer buiten tenzij het strikt noodzakelijk is. Alle klederen die tegen de koude kunnen beschermen, worden uit kasten en laden opgediept. Om vuur te sparen, kruipt men zo gauw mogelijk in bed. Als de morgend gaat aanbreken, heerst er een doodse stilte in de straten, men hoort geen voetstappen, niets. De stootkarretjes getrokken door blaffende honden hoort men niet over de kassei dommelen; deze kwamen uit de melkerij "Flandria" in de Bergemeersen en passeerden voor onze deur stipt om 7 uur. Waar bleven ze nu ? Het vraagstuk was seffens opgelost : als de mensen even het hoofd buiten staken, of van achter het venster een blik in de straat wierpen, zagen ze dat alles met een dik tapijt sneeuw was bedekt en dat het nog steeds voortsneeuwde. De laag bereikte al een dikte van 15 tot 20 cm. En het waren geen zachte ijsvlokken die neerdwarrelden, maar echte ijssplinters die door eensterke wind gedreven alles bedekten met een echte sneeuw- en ijslaag. Sneeuw opruimen ging niet want de koude joeg de mensen weer binnen. Dat was de eerste dag van een ijselijke winterperiode, die zou duren tot 24 april... Na 3 á 4 dagen lagen alle waters, vijvers, beken, de Dender helemaal dichtgevroren. En ondertussen sneeuwde het immer door zodat op den duur de sneeuwlaag een dikte bereikte van 50 cm. De "belleman" kwam uitroepen dat iedereen verzocht was het midden van de straat vrij te maken om het ver - keer te kunnen laten doorgaan en naast de huizen een strook vrij te maken voor de voetgangers. Voor de huizen moest men een doorgang maken om tot het midden van de straat te kunnen komen. Toen gaf de straat de aanblik van een slagveld waar doorheen overal loopgraven waren getrokken, maar het ergste was het feit dat de scheepvaart volledig stil lag. De schepen konden zich niet door een ijslaag van 40 cm. dikte heenwerken en de bevoorrading liep groot gevaar. Op zeker ogenblik liet men door een 400 tal mannen proberen toch de schepen door de ijslaag te doen breken, maar dit moest men weldra opgeven. Men dacht er een ogenblik aan om planken vloeren op het ijs te leggen, daarop de inhoud van de schepen op te stapelen en de vracht zo naar de stad te trekken. Maar dit plan bleek ook al onuitvoerbaar. Dat is de moeilijkste periode van de winter geweest, maar toch bracht men naar de scholen de soep en de koeken. De uitdelingen hadden plaats in de klassen en we stonden recht rond de stoof gedrumd, die al mocht ze niet hevig branden, ons toch enige warmte bezorgde. Na ons eten waren we vrij om naar huis te gaan of mochten we blijven op de koer spelen. Nu, wij kinderen vonden de tijden niet zo slecht.
In alle geval, die periode van de oorlog was de ergste die de mensen hebben meegemaakt. Wij wisten ook dat aan de fronten alle gevechten waren stopgezet en er nergens beweging boven de grond was waar te nemen. De dooi op 24 april begonnen, veroorzaakte bijna een tweede ramp...


wordt vervolgd

mvg. mercatus poppy
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 03 Feb 2011 16:09    Onderwerp: 3 februari 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

FEBRUARI 3
Nieuwe verordeningen betreffende het in- of uitvoeren van eetwaren buiten de stad.


wordt vervolgd

mvg. mercatus poppy
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 04 Feb 2011 16:46    Onderwerp: 4 februari 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

FEBRUARI 4
De kinderen onder de 14 jaar mogen geen kinema's meer bezoeken.
In alle huizen is men verplicht voor het venster een lijst te hangen waarop vermeldt staan namen en geboortedatum van alle inwonenden, en ook de soort en het aantal dieren in bezit. Een gebuur van ons, Crola, een gekende grappenmaker, heeft op zijn lijst van huisdieren ook 18 ratten en 35 muizen toegevoegd. We hebben ons bijna krom gelachen.


wordt vervolgd

mvg. mercatus poppy
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 06 Feb 2011 18:49    Onderwerp: 6 februari 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

FEBRUARI 6
Gezien het groot aantal frontsoldaten die in de stad verblijven, zoekt de militaire overheid een speciale wacht in de Lange Zoustraat in te richten. Deze militaire politie moest er voor zorgen dat er geen rellen onder de soldaten uitbraken en moest orde en tucht in de hand houden.


wordt vervolgd

mvg. mercatus poppy
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 08 Feb 2011 15:56    Onderwerp: 8 februari 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

FEBRUARI 8
Vreselijke sneeuwstorm, zoals men bij mensengeheugen nooit heeft meegemaakt. Mijn vader zegt dat het er aan de Noordpool zo erg niet kan aan toegaan.


wordt vervolgd

mvg. mercatus poppy
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 12 Feb 2011 22:49    Onderwerp: 12 februari 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

FEBRUARI 12
Men noteert een temperatuur van 20° onder zero. De aardappelen nog niet helemaal droog uit de overstroomde kelders gekomen, liggen nu in de kelder te vervriezen... uit de meeste ervan zal men nog wat "patattenbloem" trachten uit te krijgen.


wordt vervolgd

mvg. mercatus poppy
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 15 Feb 2011 15:31    Onderwerp: 15 februari 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

FEBRUARI 15
Twee studenten uit Aalst, A. Buys en P. Boulon zetten een tegenactie in tegen de activisten. Ze drukken in't geheim honderden pamfletten, valse identiteitskaarten en reispassen.


wordt vervolgd

mvg. mercatus poppy
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 16 Feb 2011 10:17    Onderwerp: 16 februari 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

FEBRUARI 16
Aalst weer gestraft wegens een rel in een herberg tussen de soldaten. De herbergen moeten weer sluiten om 8 uur.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 28 Feb 2011 17:43    Onderwerp: 28 februari 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

FEBRUARI 28
Wie 's avonds nog licht naar buiten laat schijnen, stelt zich bloot aan zware straffen. De handelaars in papieren "stores" hebben de handen vol... Dikwijls is er geen gaslicht; dan moet men zich maar met een kaars behelpen, en het gesmolten was in een doosje opbergen om er nog een stompje kaars te kunnen van maken.
Tengevolge van het gure winterweer gaan de prijzen van eetwaren pijlsnel de hoogte in :
meel kost 400 fr. per 100 kg
bloem 700 fr. per 100 kg
brood 4 fr. per kg
een "pistolet" 0,25 fr.


mvg. mercatus Wink Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 10 Mrt 2011 11:37    Onderwerp: 10 maart 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

MAART 10
Bevel tot inleveren van koper, of gevangenis tot 2 jaar en 20.000 fr. boete.
betaling :
3 fr. voor geel per kg.
4 fr. voor rood per kg.
De stad moet 6 werklieden leveren om te helpen bij het wegen en stapelen van het koper.

Prijs der :
kolen 120 fr. per 1.000 kg (in 1914 : 18 fr.)
aardappelen 3,5 fr. per kg.
tarwebloem 900 fr. per 100 kg.
korenmeel 450 fr. per 100 kg.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 16 Mrt 2011 20:56    Onderwerp: 16 maart 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

MAART 16
Nieuwe telling van de vreemdelingen in de stad. Dat gebeurt regelmatig. De stadsdiensten moeten de lijsten overmaken aan de Duitsers.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 20 Mrt 2011 10:00    Onderwerp: 19 maart 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

MAART 19
De prikkeldraad moet worden ingeleverd. Natuurlijk krijgen ze in de magazijnen niets binnen waarmee men iets kan aanvangen. Slechts enkele hoeveelheden doorgeroeste en versleten draad komt binnen. Maar de leveranciers krijgen toch wel een bewijs dat ze aan de leveringsplicht hebben voldaan, en worden daarmee verder gerust gelaten.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 20 Mrt 2011 10:02    Onderwerp: 20 maart 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

MAART 20
Daar de schulden der stad steeds meer en meer stijgen, ziet de stad zich verplicht zware belastingen te heffen op feestelijkheden en vermakelijkheden, want hoe onbegrijpelijk het ook moge weze, café's, kinema's en danszalen hadden "veel te doen".


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 25 Mrt 2011 13:42    Onderwerp: 25 maart 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

MAART 25
Door een gelukkig toeval kan men te Aalst een naamloos schrijven onderscheppen waarin aan de Duitse Kommandantur gemeld werd dat er in het stadhuis nog heel veel wapens verborgen zijn van de pompiers en de burgerwacht. Men wil de Duitsers vóór zijn en onmiddellijk wordt met hulp van politie en brandweer gezorgd dat de wapens verdwijnen (meestal in de Dender gegooid). Dan gaf het stadsbestuur zelf kennis aan de Duitse overheid van de inhoud van de brief. Deze zetten gans het stadhuis overhoop en deden huiszoeking bij de politie, maar ze kwamen te laat ! Toch werden verscheidene politieagenten en brandweerlieden aangehouden en naar de gevangenis "De Nieuwe Wandeling" te Gent overgebracht. Ook burgemeester Van Den Bergh was er bij. Hij zal tot 5 april opgesloten blijven. Op den duur kregen de Duitsers toch bekentenissen over het verdwijnen der wapens. Iedereen werd gestraft van 2 maand tot 1 jaar gevang. De Heer Van Den Bergh kreeg 4 maand. Maar meer dan ransels hadden de Duitsers niet gevonden. Tot einde mei duurde het onderzoek nog voort en slechts op 22 september zou hij vrijkomen. De stad had ondertussen een boete gekregen van 50.000 mark. In oktober (31) moest J. Van den Bergh weer het burgemeesterschap op zich nemen, hij was tot dan vervangen door de Heer De Hert. Deze zaak is in verschillende zittingen van het Krijgsgerecht behandeld geweest, maar wie er het meest last mee heeft gehad, was voorzeker de Heer J. Van den Bergh. Hij werd de eerste maal opgesloten van 25 maart tot 5 april. Op 17 april gaat hij weer de gevangenis in, ditmaal tot 9 mei. Hij komt weer vrij, maar moet op 22 mei voor het Krijgsgerecht verschijnen en wordt opgesloten tot 22 september 1917. Ondertussen wordt P. De Hert waarnemend burgemeester. De stad krijgt om te beginnen 50.000 fr. boete. De politiemannen en andere personen die bij deze zaak ook betrokken waren geweest kregen gevangenisstraf van 3 tot 12 maand. Maar de Duitse politie heeft nooit de hele zaak kunnen oplossen en de wapens uit de Oude Dender kunnen opvissen. De dader is nooit kunnen ontdekt worden, iedereen was er nochtans van overtuigd dat het hier om een gemene wraak ging... .

P. Van Nuffel geeft een lange lijst op van de prijzen alsdan aan de mensen aangerekend :
Per stuk
kaarsen 2,50 fr.
paar klompen 10 fr.
klakken 25 fr.
eieren 1,75 fr.

Per kilo
rundsvlees 30 fr.
varkensvlees 45 fr.
schapenvlees 30 fr.
hesp 45 fr.
bruine zeep 30 fr.
leder 230 fr.
spek 45 fr.
vet 60 fr.
boter 45 fr.
koffie 80 fr.
tabak 80 fr.

Per liter
melk 1,25 fr.
petrol 25 fr.

Mijn vader had in een paar fabrieken oude lederen riemen kunnen kopen. Deze werden thuis in stukken gesneden om ze te verkopen aan schoenmakers die ze gebruikten om er "zolen en achterlappen" voor de schoenen van te snijden. Gewone mensen nagelden zulke stukken ook op hun blokken en kloefen. Bij gebrek aan koffie sneden de mensen ook chicoreiwortels in kleine stukjes die op de stoof werden gebrand en daarna gemalen... en men kon een tasje "troost" brouwen. De meeste mensen gebruikten ook een handmolentje om graan te malen en een apparaat om margarine of boter te mengen en zo aan te lengen. Alles vond men uit om "zijn plan te kunnen trekken".


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 26 Mrt 2011 12:24    Onderwerp: 26 maart 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

MAART 26
Herbergen weer gesloten om 8 uur.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 03 Apr 2011 13:30    Onderwerp: 2 april 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

APRIL 2
Kinderen onder de 16 jaar van gevallen soldaten of overleden opgeëisten krijgen 0,50 fr. per dag steun.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 08 Apr 2011 13:29    Onderwerp: 8 april 1917 Reageer met quote

A.Van der Heyden:

APRIL 8
Door gebrek aan vervoer is nergens brood of kolen te verkrijgen. Droeve toestand.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 16 Apr 2011 9:10    Onderwerp: 16 april 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

APRIL 16
Oorlog tussen Amerika en Duitsland.
Niettegenstaande het steeds bitter koud is en de sneeuw in de straten opgehoopt blijft, niettegenstaande het gebrek aan voedsel en verwarming, leeft er bij de bevolking een grote hoop dat Duitsland binnen korte tijd de oorlog zal verliezen en België zal vrij zijn. Overal ziet men blijde gezichten behalve bij de Duitsers.
Om de mensen de gelegenheid te geven zich een beetje te kunnen verwarmen, worden in alle wijken lokalen aangeduid waar de mensen tijdens de dag heen kunnen om zich te warmen. Daar kan men gaan kaartspelen, bollen, biljarten en zich met een of ander knutselwerk bezighouden. Daar de scholen gesloten zijn, kunnen ook de kinderen in die lokalen opgevangen worden om er te spelen. Dit initiatief van het stadsbestuur wordt door de mensen in dank aangenomen.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 17 Apr 2011 17:25    Onderwerp: 17 april 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

APRIL 17
De duivenmaatschappijen moeten hun boekhouding inleveren en de lijsten hunner leden met opgave van het aantal duiven die ze bezitten.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 24 Apr 2011 10:33    Onderwerp: 24 april 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

APRIL 24
Op deze dag, rond 2 uur, valt plotseling de dooi in. En wat een dooi !
De temperatuur gaat zodanig omhoog dat op enkele uren tijd de sneeuw in water verandert. Van de daken glijden hele pakken sneeuw naar beneden en storten op de voetpaden. En in de straten kunnen de riolen met moeite het water slikken. Op de vijvers in het park moeten de schaatsers hun spel staken. Na twee dagen komen grote ijsschollen los op de Dender. Vele waaghalzen laten er zich een eind mee meedrijven op gevaar af in het water te vallen en te verdrinken. Ook op de Molenbeek springen kinderen op grote ijsschollen die afdrijven. Meer dan één zal in het ijskoud water terecht komen en met moeite van verdrinking gered worden. De nieuwe lente is daar en de mensen voelen zich doodgelukkig.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 28 Apr 2011 19:57    Onderwerp: 28 april 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

APRIL 28
Op bevel van de Duitsers moeten staarten en manen van paarden tot op 20 cm. lengte worden afgesneden en moet het haar worden ingeleverd.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 03 Mei 2011 20:01    Onderwerp: 3 mei 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

MEI 3
Inlevering geëist van een aantal lichte en zware aambeelden.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 07 Mei 2011 12:42    Onderwerp: 7 mei 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

MEI 7
Er mogen geen nieuwe gebouwen worden opgetrokken of hersteld, tenzij met bijzondere toelating.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 11 Mei 2011 19:57    Onderwerp: 11 mei 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

MEI 11
Verbod aan de apothekers en drogisten om nog geneesmiddelen of kruiden aan de soldaten te verkopen.


wordt vervolgd

mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
mercatusGeregistreerd op: 31-10-2007
Berichten: 1678
Woonplaats: Denderend Aalst

BerichtGeplaatst: 15 Mei 2011 14:55    Onderwerp: 15 mei 1917 Reageer met quote

A. Van der Heyden:

MEI 15
De aardappelen kosten reeds 120 fr. per 100 kg.; een ei kost 0,50 fr.; appelen 1,25 fr. per kg. en kersen 1,25 fr. per kg.
Hier moeten we een bijzondere zaak in herinnering brengen, waarin betrokken zijn de gebroeders Gustaaf, Oscar en Omer Ronzijn, wonende in Appelterre. Op 15 mei zijn deze broers (zoals vele anderen) op smokkeltocht. Ze worden tot staan gebracht door een Duitse Feldgendarm, er ontstaat een hevige ruzie met als gevolg dat de feldgendarm doodgeschoten werd met zijn eigen wapen. 's Anderendaags reeds werden de drie broers aangehouden. Op 26 mei kwamen ze een eerste maal voor het Krijgsgerecht, maar op de terugweg naar het gevang kon Gustaaf ontvluchten. Op 17 augustus worden de 3 gebroers veroordeeld, Gustaaf bij verstek. Omer had nochtans niet deelgenomen aan het drama, wat Oscar bij ede bevestigde. Maar het vonnis bleek onherroepelijk. Wat niemand wist, was het feit dat de gevluchte Gustaaf daags te voren in zijn ouderlijk huis was ontdekt; doch hij is er buitengebracht met afgesneden keel. Was het zelfmoord of is hij thuis afgemaakt door de Duitsers... men heeft het nooit zeker geweten. Op 17 augustus dan werden de twee overgebleven gebroers op de schietbaan te Aalst gefusilleerd... . Nopens deze zaak vernamen we later nog het volgende : het was 2 of 3 augustus 1917 en nog vroeg in de morgen. Een werkman, komende van de Hoge Vesten, wil zich naar zijn werk begeven in de fabriek Callebaut (nu Amylum) langsheen de Dender. Om een kortere weg te nemen wil hij over de sasdeuren de andere oever bereiken. Door de lange droogte stond de Dender zeer laag en vloeide het water zeer gezapig over de schutbalken van het sas. Toen de werkman nu over het sasbrugje stapte schrok hij zich bijna dood. Op de bovenste schutbalk hing het lijk van een Duits soldaat, het onderlichaam aan de ene zijde in het water, het bovenlichaam hangende boven het borrelende water van de sluis. De werkman liep om de fabrieksdirecteur te verwittigen, die de stadspolitie op de hoogte bracht. Vermits het hier een Duits soldaat betrof, verwittigde de politiekommissaris op zijn beurt de "Kommandantur" die er direct haar geheime politie op afstuurde. Toen het lichaam op het droge was gebracht bleek het dat de soldaat vermoord was. Daarop begon de politie een grondig onderzoek dat bewees dat de vermoorde soldaat deze was die sedert mei verdwenen was. De drie gebroers bleven aangehouden, maar één ervan, Gustaaf gelukte er in te ontsnappen. Om de andere twee nu het vluchten onmogelijk te maken, bond men hen met zware kettingen aan een plank en sloot men hen op in een klein onderaards hok zonder venster. Gedurende twee maanden werden ze vreselijk gefolterd. Daarna werden ze veroordeeld om gefusilleerd te worden. E.H. Van Cromphaut kreeg toelating om hen in hun laatste uren bij te staan.
Ondertussen stierf de vrouw van één der broers in het kraambed. Dezelfde dag ontdekte men de schuilplaats van de ontvluchtte, maar ze moesten hem niet meer aanhouden : hij had zichzelf met een broodmes de keel overgesneden...
E.H. Van Cromphaut door al die emoties overmand, is daardoor verschillende dagen bedlegerig geweest.
mvg. mercatus Wink
_________________
Ik zoek alles i.v.m. de stad Aalst (B-9300) en zijn bevolking tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
Yvonne
Admin


Geregistreerd op: 2-2-2005
Berichten: 45654

BerichtGeplaatst: 15 Mei 2011 17:10    Onderwerp: Reageer met quote

Ik volg nog steeds Smile
Heerlijk leeswerk dit thumbs up
_________________
Met hart en ziel
De enige echte

https://twitter.com/ForumWO1
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
Percy ToplisGeregistreerd op: 9-5-2009
Berichten: 16288
Woonplaats: Suindrecht

BerichtGeplaatst: 15 Mei 2011 17:14    Onderwerp: Reageer met quote

Ik vréét dit! Complimenten, Mercatus! eerbied
_________________

“I hope you live a life you are proud of. If you find that you are not, l hope you have the strength to start all over again.
- F. Scott Fitzgerald
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Forum Eerste Wereldoorlog Forum Index -> Overige oorlogstonelen in België Tijden zijn in GMT + 1 uur
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Volgende
Pagina 8 van 11

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group